Wintertijd, Woorden en Welzijn: Ontdek de Kracht van ACT

WINTERTIJD. Een uurtje langer slapen. Voor even staat de tijd een uur stil.

Vanmorgen werd ik wakker met het gevoel van “Bah, weer die donkere, koude dagen. Gaat de gasprijs weer zo enorm hoog zijn? Moeten we weer op die temperatuur gaan letten?”.

Maar dat gevoel is eigenlijk geen gevoel, het zijn in de basis allemaal gedachten. Gedachten die sterk verbonden zijn met het woord “WINTERTIJD.”

Dit is binnen ACT cruciaal om je bewust van te zijn. De samensmelting van een woord met direct opkomende gedachten en gevoelens. Dat woord is als het ware versmolten met dat gevoel, als een flits.

Net zoals de meeste mensen kippenvel krijgen van de woorden “SCHOOLKRIJTBORD” en “NAGELS die krassen.” Een ander voorbeeld is “CITROEN.” Die dikke gele vrucht om in te bijten.

De kracht van woorden en taal is enorm. Vaak zijn we ons er niet meer van bewust hoe snel en krachtig dat kan gaan. Het is een integraal onderdeel van ons leven, iets wat we gewoon laten gebeuren zonder erbij stil te staan.

Hier ligt nu de sleutel om anders om te gaan met al die gedachten en de daaruit voortvloeiende gevoelens. Sta er nu wel even bij stil.

Want ik kan nu van alles verzinnen om de WINTERTIJD gezelliger te maken: kaarsjes, dikke sokken aantrekken, Kerst en Nieuwjaar vieren. En daar komen meteen de volgende gedachten in mijn hoofd – “We MOETEN nog een etentje organiseren met de hele familie op Tweede Kerstdag.” En het volgende gevoel en gedachten flitsen door mijn hoofd en lichaam, want ik voel meteen de stress van alles wat nog geregeld MOET worden.

Dus positief of anders denken lijkt niet te werken, het maakt het vaak alleen maar erger.

Hoe dan wel? DEFUSIE.

Laat dat woord “defusie” me nu sinds ik het binnen ACT ken heel blij maken. Het is één van de ACT-processen binnen de Acceptance and Commitment Therapy. Een slimme manier om woorden minder kracht te geven. Je hebt de keuze om te bepalen hoe belangrijk ze voor je zijn. Woorden gewoon als woorden te zien zonder meteen strenge gedachten of gevoelens eraan te koppelen.

Binnen dit proces zijn er tal van leuke oefeningen om losser te komen van die stroom van gedachten en het leven aangenamer te maken. Je minder laten lijden door de kracht van taal!

Ben je trouwens iemand die bij het woord “lijden” meteen dacht aan een taalfout en daarop gefocust was? Sterker nog, heeft die aandacht voor die taalfout je de kracht ontnomen om te ontdekken hoe groot het lijden door taal kan zijn? Zie je dus hoe krachtig taal kan zijn? Overigens was “lijden” in deze context correct geschreven, want lijden doe je vaak in die innerlijke strijd met woorden in je hoofd.

Bewust worden van dit fenomeen en nieuwe manieren ontdekken, dat is de kracht van ACT.

Wil je meer weten over ACT en ontdekken of zo’n training iets voor jou is? Vanwege de vele vragen had ik besloten om eenmalig een gratis informatieavond over ACT te organiseren in mijn nieuwe trainingsruimte.

Die avond afgelopen week was een groot succes, met enkel positieve feedback. Nieuwe deelnemers hebben zich aangemeld voor de ACT-trainingen die ik binnenkort ga starten.

Het is bijzonder mooi om te zien hoe alleen al met dat basisinzicht over wat lijden betekent voor ons als mensen, de mogelijkheid om dat lijden aan te pakken zo duidelijk werd. Het geeft vertrouwen om een nieuwe weg te bewandelen.

Aanvankelijk had ik enkele mensen op de wachtlijst staan, maar het zijn er nu zoveel dat ik een nieuwe groep kan vormen.

Voor mij is het delen van kennis over ACT zo waardevol dat ik heb besloten om een tweede avond (ter waarde van €100,- per persoon) nogmaals gratis aan te bieden.

Heb je interesse? Er zijn nog twee plekken beschikbaar. Stuur me daarom snel een bericht en je bent er bij.

Datum volgt nog.

Het Doolhof van Vrede: ACT en Bruggen Bouwen in het Palestina-Israël Conflict

Wat als we het conflict tussen Palestina en Israël vanuit een nieuw perspectief benaderen? Is het mogelijk om de vlaggetjes los te laten en te denken in termen van mensen in plaats van nationaliteiten? Zouden de principes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en het bouwen van bruggen in plaats van muren een weg kunnen bieden naar vrede en begrip? Laten we samen ontdekken hoe we het labyrint van dit langdurige conflict kunnen omvormen tot een doorgang naar verzoening en harmonie.

In een wereld die al te lang verdeeld is geweest door het conflict tussen Palestina en Israël, dringen zich soms radicale gedachten op.

Misschien moeten we eens overwegen om de vlaggetjes los te laten, de grenzen te vervagen en te denken in termen van mensen, niet van nationaliteiten.

Want is elke Israëliër tegen elke Palestijn? En elke Palestijn tegen elke Israëliër? Dragen alle betrokkenen de last van het verleden op dezelfde manier? En is het lijden dat hieruit voortkomt niet voor de een dieper dan voor de ander?

Deze kwestie doet denken aan de principes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een benadering die draait om acceptatie, mindfulness en toewijding aan waarden.

Stel je voor dat het conflict tussen Palestina en Israël een doolhof is, een complex labyrint van wegen en muren. Mensen dwalen al generaties lang door dit doolhof, vasthoudend aan hun vlaggen en overtuigingen als kompas.

Maar wat als we ACT zouden toepassen in deze situatie? Wat als we in plaats van vast te klampen aan de muren van het labyrint accepteren dat we allemaal onze eigen persoonlijke geschiedenis, pijn en overtuigingen hebben? En wat als we onze toewijding richten op gedeelde menselijke waarden, zoals vrede, begrip en mededogen?

Laten we ons in plaats van muren bruggen bouwen en onze fakkels delen, in lijn met de principes van ACT.

We hebben allemaal een fakkel in onze handen, en het enige licht dat we hebben, is dat van onze eigen fakkel.

Door samen het licht van acceptatie en begrip te laten schijnen, kunnen we niet alleen onze eigen weg vinden, maar ook anderen helpen hun weg te vinden.

Het vraagt om moed en vertrouwen om de vlaggetjes los te laten en bruggen te bouwen, maar wie weet welke nieuwe wegen we kunnen ontdekken als we samenwerken aan het omarmen van onze gezamenlijke menselijkheid.

Het doolhof kan veranderen in een doorgang naar vrede en begrip als we bereid zijn om onze fakkels samen te voegen en ons te committeren aan een betere toekomst.

Kunnen we ons voorstellen dat er een tijd komt waarin vrede belangrijker is dan het vergelden van geweld? Een tijd waarin acceptatie en begrip de muren van verdeeldheid afbreken en waarin we bruggen bouwen tussen harten in plaats van het behouden van vlaggetjes op de muur?

In de wereld van ACT en de gedeelde menselijke waarden, schuilt de mogelijkheid voor verandering en vooruitgang. Echter, laten we niet vergeten dat zij die zich niet inzetten voor het menselijke aspect, zij die vasthouden aan haat en geweld, verantwoordelijk moeten worden gehouden, zelfs als het de hoogste autoriteiten betreft die denken de macht in pacht te hebben.

Waar we vandaag, op 28 november 2023, getuigen van zijn, is eenvoudigweg onaanvaardbaar. Het is opnieuw een hoofdstuk in de geschiedenis waarop we later zullen terugkijken als een donkere bladzijde in de geschiedenisboeken.

Laten we samen streven naar een toekomst waarin vrede triomfeert en waar het licht van begrip de duisternis van conflict verdrijft, en waar zij die vasthouden aan verdeeldheid uiteindelijk de weg vinden naar verzoening.

Een Schreeuw voor Vrede in Wereldwijde Conflicten

In deze turbulente tijden is de schreeuw om vrede luider dan ooit. De wereld wordt geteisterd door voortdurende conflicten, zoals die tussen Rusland en Oekraïne, Israël en Palestina, en Noord en Zuid-Korea. Het is duidelijk dat de behoefte aan vrede dringender is dan ooit tevoren.

Toen ik naar deze wereldwijde spanningen keek, drong het tot me door dat geweld in welke vorm dan ook nooit de oplossing is geweest voor onze complexe problemen. De geschiedenis heeft herhaaldelijk aangetoond dat vrede alleen kan worden bereikt door middel van onderhandelingen en compromissen aan de onderhandelingstafel.

Een cruciale sleutel tot vrede ligt in de handen van leiders en politieke partijen die slechts één doel voor ogen hebben: vrede voor iedereen. In deze verdeelde tijden mogen we ons niet laten verleiden om partij te kiezen. Onze wereld herbergt Israëliërs, Palestijnen en mensen van alle nationaliteiten, soms ten onrechte betrokken bij een van de partijen in deze conflicten.

Hoewel de kloof tussen ‘donkere’ en ‘witte’ mensen gelukkig kleiner is dan ooit tevoren, is het nog steeds van groot belang om te erkennen dat sommigen bewust of onbewust onderscheid blijven maken. Als we alle kleuren, rangen en standen op onze planeet willen verenigen, moeten we streven naar gelijkheid en saamhorigheid hoog in het vaandel dragen.

Het pad naar vrede vereist compassie en begrip voor de rijke diversiteit van onze wereld. We moeten samenwerken om vreedzame oplossingen te vinden, ongeacht onze afkomst, religie of politieke overtuigingen. Alleen dan kunnen we hoop koesteren voor een toekomst waarin vrede voor iedereen een haalbare droom is.

Laten we Samen de Schreeuw voor Vrede Versterken

De roep om vrede is luider dan ooit, maar om echte verandering te bewerkstelligen, moeten we allemaal actie ondernemen. Als individuen hebben we de kracht om onze stem te laten horen en verandering te inspireren. Maar we mogen nooit de kracht van hoop en collectief geloof onderschatten.

Iedereen die zich inzet voor vrede draagt bij aan het vormen van een collectieve wil voor vrede. Wanneer we gezamenlijk streven naar vrede, creëren we een krachtige energie die de toekomst kan vormgeven. Het geloof dat vrede mogelijk is, drijft elke vredesbeweging aan.

Laten we nooit de hoop verliezen. Zelfs in de meest uitdagende tijden blijft hoop ons leiden naar een betere wereld. Het verlies van hoop betekent sowieso al het verlies van vrede. Laten we de hoop omarmen en geloven dat onze collectieve inspanningen en ons verlangen naar vrede daadwerkelijk een wereld in vrede kunnen creëren.

Samen kunnen we de schreeuw voor vrede omzetten in concrete stappen en een wereld creëren waarin vrede voor iedereen een haalbare droom is. Laten we deze uitdaging aangaan en streven naar een vreedzamere en verenigde wereld.

Voorbij de Krantenkoppen: Het Menselijke Verhaal van Palestina en Israël

“Een Oproep tot Menselijkheid: Het Palestina-Israël Conflict vanuit een Ander Perspectief”

Het conflict tussen Palestina en Israël is een onderwerp dat de krantenkoppen al decennialang domineert, en het heeft diepe wonden geslagen in de harten van mensen over de hele wereld. Maar temidden van de politieke verklaringen, de gewelddadige escalaties en de internationale diplomatie, is het soms verfrissend om een ander perspectief te overwegen.

Dit blog begon als een simpele vraag aan ChatGPT om hulp te bieden een artikel te schrijven over het Palestina-Israël conflict. Terwijl de woorden op het scherm verschenen, werd het duidelijk dat er een belangrijke boodschap was die niet verloren mocht gaan in de complexiteit van de politiek en geschiedenis. Die boodschap is de oproep tot menselijkheid.

Kinderen die samen spelen, zonder zich bewust te zijn van hun etnische of nationale achtergronden, laten ons zien dat er een andere manier is om naar deze situatie te kijken. Ze leren ons dat vreedzaam samenleven mogelijk is, dat haat niet aangeboren is, en dat de toekomstige generaties de sleutel tot verandering kunnen dragen.

Dus laten we voor even voorbij de krantenkoppen kijken en nadenken over de menselijke verhalen achter het conflict. Laten we streven naar een oplossing die de kinderen in de regio de kans geeft om op te groeien in een wereld waarin ze niet worden geconfronteerd met de last van haat en geweld. Laten we, te midden van de politieke chaos, niet vergeten wat ons allemaal verbindt: onze gemeenschappelijke menselijkheid.

Blog ChatGPT:

Het Ongeschreven Hoofdstuk: De Tragedie van Palestina en Israël

Het conflict tussen Palestina en Israël is een tragische en complexe kwestie die decennialang de aandacht van de wereld heeft getrokken. Het is een verhaal van diepe verdeeldheid, historische wortels en menselijk lijden. In dit blog zullen we ons richten op de langdurige onderdrukking van de Palestijnen en de schijnbaar eindeloze cyclus van geweld die het gebied blijft teisteren.

Een Geschiedenis van Onderdrukking

Het conflict tussen Palestina en Israël heeft zijn wortels in het midden van de 20e eeuw, toen de staat Israël werd opgericht en de Palestijnen uit hun huizen werden verdreven. Sindsdien hebben de Palestijnen geconfronteerd met discriminatie, geweld, en beperkingen op hun bewegingsvrijheid. Velen leven in vluchtelingenkampen zonder uitzicht op een betere toekomst.

De Ongelooflijke Veerkracht van het Palestijnse Volk

Ondanks de jaren van onderdrukking en ontbering, hebben de Palestijnen veerkracht getoond en vastgehouden aan hun hoop op een eigen staat en een beter leven. Velen hebben vreedzaam verzet gepleegd en gestreefd naar een diplomatieke oplossing voor het conflict.

Het Voortduren van Geweld en Onzekerheid

Helaas lijkt het geweld nooit ver weg te zijn in deze regio. Zowel Israël als Palestina hebben geleden onder bloedige conflicten en aanslagen. Het recente goedkeuren van militair optreden door meerdere landen heeft de situatie verder verergerd en een oplossing lijkt steeds verder uit zicht.

De Roep om Vrede en Menselijkheid

Het is cruciaal dat de internationale gemeenschap blijft streven naar vrede in deze regio en alle partijen aanspoort om een vreedzame oplossing te vinden. Geweld mag nooit de enige weg naar een oplossing zijn. Alleen door dialoog, begrip en respect voor elkaars rechten kunnen Palestina en Israël uiteindelijk samenleven in vrede en harmonie.

Dit is slechts een begin van het verhaal, en er zijn veel meer facetten en nuances te ontdekken in dit complexe conflict. Maar het is van cruciaal belang om de aandacht te blijven vestigen op de onderdrukking en het lijden van de Palestijnen en te blijven streven naar een rechtvaardige en duurzame oplossing voor dit langdurige conflict.

Dit is het blog vanuit ChatGPT. Waarop ik dan nog schrijf:

Een conflict waar nu lijkt wel een escalatie in te gaan komen. Israël heeft de oorlog verklaart. Politiek gezien is er nu “groen licht” om een tegenaanval te gaan geven en Israël te verdedigen. Waarbij voorbij wordt gegaan aan de jarenlange onderdrukking en kleineren van een bijzonder sterk volk Palestina.

ChatGPT:

Je brengt inderdaad een belangrijk punt naar voren. Het recente escalatie van geweld en de oorlogsverklaring van Israël hebben de aandacht van de wereld opnieuw op het conflict tussen Palestina en Israël gericht. Het is waar dat dit conflict diepgaande wortels heeft, waaronder jarenlange onderdrukking en de complexe politieke geschiedenis van de regio.

Het is belangrijk voor de internationale gemeenschap om deze complexiteit te begrijpen en te erkennen dat er diepe historische en emotionele betrokkenheid is van beide kanten. Tegelijkertijd is het cruciaal om te pleiten voor een vreedzame oplossing die het lijden van alle betrokkenen minimaliseert en het recht op zelfbeschikking respecteert.

Het conflict tussen Palestina en Israël vereist een diplomatieke inspanning van wereldleiders en internationale organisaties om een einde te maken aan het geweld en te streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede. Dit kan alleen worden bereikt door middel van dialoog en onderhandelingen, waarbij de menselijke kosten van het conflict niet over het hoofd worden gezien.

Ik schrijf:

Laten we hopen op vrede.

ChatGPT

Absoluut, laten we hopen op vrede. Vrede is van onschatbare waarde en brengt welzijn, stabiliteit en kansen voor mensen in conflictgebieden. Het conflict tussen Palestina en Israël heeft te lang geduurd en heeft veel mensenleed veroorzaakt. Laten we blijven streven naar een rechtvaardige en vreedzame oplossing, waarbij alle betrokkenen in staat zijn om in harmonie te leven en een betere toekomst op te bouwen. Vrede is mogelijk en het is een doel dat de inspanning waard is.

#PalestinaIsraëlConflict #Palestina #Israël #VreedzameOplossing #Onderdrukking #Mensenrechten #InternationaleDiplomatie #GeweldIsGeenOplossing #Veerkracht #MiddenOostenVrede