Europa!

Het is weer bijna zo ver, één moment waarop we onze stem kunnen, maar ik denk nog meer, “moeten” laten gaan horen. Net nu in deze tijd.

Europese verkiezingen. Het Europa, waar we langzaam naar toe zijn gegroeid de afgelopen decennia. Een krachtig Europa dat nodig is om sterker te staan tegenover grootmachten in de huidige wereldproblematiek. China probeert het al een tijd om dit orgaan te (ver)breken. Verdeel en heers is hun gekozen strategie. Afspraken met Italië maken waardoor de rest van Europa het nakijken heeft, werken het machtige China in de hand. Zodat op termijn een groot deel van Europa in handen valt van China? Dat is het laatste wat we willen. Net datgene waar iedereen bang voor is, het verliezen van een eigen identiteit, zal dan snel bewaarheid worden. Rijke machtige Chinese en nog rijkere Russen, die overal de boel aan het overnemen zijn en enkel daarmee rijker worden en sterker. In Europa en ver over zee. Grote hotels op Bali, Indonesië, die door Russen en Chinese worden opgezet en zo steeds meer macht krijgen over het land.

Een nieuwe manier van landje pik, niet met geweld, niet met bommen, maar met financiële overnames van zaken die voor het voortbestaan van een land belangrijk zijn. America en China die nu toch echt in een handelsoorlog zijn. De gevolgen hiervan binnenkort duidelijk worden. Eerst de financiële markt, daarna langzaam het dagelijkse leven beïnvloeden.

Nieuwe tijden.

Daarom, laten we mensen steunen die blijven vechten voor een gezamenlijk Europa. Politici die het wagen om nog voor één Europa te staan, ondanks de enorme bagger die ze op social media over zich heen krijgen gestort. Een tijdje volg ik Frans Timmermans. Ondanks de vele nepaccounts en trollen die hem op Facebook voor alles en nogwat uitmaken en hem de vreselijkste dingen toewensen, blijft hij staande, gaat hij nog steeds voor dat waar hij al langer voor staat; een verenigd Europa. Dat waar we naar toe moesten groeien om de vrede te bewaren, gelijke rechten te bedwingen en om wereldproblemen gezamenlijk aan te pakken.

Nieuwe tijden.

We kunnen echt niet meer terug naar hoe het ooit was. Grensbewaking met paspoortcontroles. Als je dan de grens bij bijvoorbeeld Duitsland over wil gaan en spullen gaat kopen, dat je aan de grens gecontroleerd wordt en extra moet bijbetalen.

Ik herinner me de tijd dat dit zo was, dat je in een rij stond te wachten, zenuwachtig, in de hoop dat alle papieren in orde zouden zijn. Ik herinner me nog lang geleden, met broers en ouders op vakantie in Oostenrijk, waar we aan de Duitse grens terug werden gestuurd, iets niet klopte met onze passen. Als kind kon je in Nederland bij je ouders op het paspoort staan, maar in Duitsland niet. Dat kregen we de ambtenaar aan de grens niet duidelijk gemaakt. Omdraaien en honderden van kilometers omrijden, om vanuit een andere grensovergang het te gaan proberen.

Naar die tijd wil je echt niet meer terug.

Vooruit denken.

Laten we vooral vooruit kijken. Wat hebben we nodig, hoe staan we samen sterk?

Mensenrechten bewaken, zij die de pech hebben in het verkeerde land geboren te zijn, te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Maar los daarvan, hebben we heel veel mensen nodig om deze maatschappij draaiende te houden. Genoeg werk dat er ligt en werk maakt werk. Zij die genoeg geld verdienen, gaan dit ook weer spenderen en zo verdienen weer anderen. Gaat het vele anderen goed, dan gaat het iedereen goed. Elkaar successen gunnen. Denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Bruggen bouwen, in plaats van muren. Hoe meer we willen vasthouden en begrenzen. Hoe meer we gaan verliezen.

Net nu in deze tijd van groot belang om te kiezen voor harmonie. Samen sterk. Hulp bieden aan zij die het nodig hebben.

Egoïsme, zelfverrijking, eigen volk eerst, grenzen dicht, al dit streven hebben we hopelijk toch van geleerd dat het strijden voor dergelijke ideologieën op voorhand het gevecht al verloren is.

In de huidige politiek is social media een belangrijk element geworden bij het motiveren en informeren van de grote massa. Politiek en met name de democratie, is wellicht daarom nu nog belangrijker geworden dan het ooit al was. Vele mensen die nog denken het komt wel goed, mijn stem doet er toch niet toe. De massa wint. Maar net daarom is het net nu van groot belang om jouw stem te laten horen. Elke stem die nu geen stem lijkt te zijn, is net een stem voor zij die het grootste lijken te zijn en het helemaal niet zijn. Want de algemene tendens is anders dan het politieke veld laat zien. Een groot deel heeft er genoeg van, gaat daarom niet stemmen. Laat de boel de boel. Is het zeker niet eens met de ontwikkelingen die we zien. Maar media en vooral social media focussen enkel op dat wat het luidste van zich laat horen. Zij die de grootste en grofste bek kunnen trekken krijgen een podium, krijgen daarmee een stem. Een stem die eenzijdig klinkt en acties beloofd die in de huidige tijd helemaal niet meer mogelijk zijn. Terug naar hoe het ooit was kan echt niet meer. Een typische Nederlander, Belg, Duitser, Turk, Marokkaan of Italiaan, bestaat niet meer. “Terug naar eigen land” kan niet meer, bestaat niet meer. We zullen het met elkaar moeten doen. Een mix van alle culturen en kleuren door elkaar. Van elkaar moeten we gaan leren, open staan voor nieuwe dingen. De wereld groter maken dan die nu is. Elkaar gaan horen. Elkaar gaan zien.

Europa zal nog moeten groeien. Generaties zullen het nog moeten gaan ervaren, dat elkaar vinden, samen sterker maakt.

Laten we kiezen voor één Europa.