Democratie onder vuur

Het is die blonde rakker weer gelukt.

De democratie heeft nog nooit zo onder druk gestaan als nu.

Het is van belang om jouw stem te laten horen, net nu.

Wilders probeert opnieuw zijn gelijk te halen in de rechtzaal door zijn “Minder minder Marokkanen” te vergelijken met de uitspraak van Pechthold met betrekking tot Russen. Er is in deze één heel groot verschil, Pechthold heeft hierin niet aan een groot publiek gevraagd “Wat willen jullie?! Minder Russen? Dan gaan we dat regelen!”. Wilders deed dit wel in zijn uitspraak. “Minder Marokkanen?! Wat willen jullie?! Minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen!”.

Dit wijst er toch duidelijk op om één specifieke bevolkingsgroep te gaan aanpakken. En in de ogen van veel Wilders-stemmers als het moet het liefst met geweld al die Marokkanen het land uit.

Maar wat deze hele kwestie nu zo bijzonder gevaarlijk maakt voor de democratie is, dat Wilders hier opnieuw probeert boven de wettelijke macht te staan. De rechters die nu zijn verzoek weerleggen om de zaak Pechthold gelijk te stellen met zijn Minder Minder Marokkanen, die rechters heeft Wilders nu allemaal weten weg te zetten met een wraakprocedure. Zij die hem negatief beoordelen moeten nu vervangen worden, in de hoop dat er Wilders-gezinden een plek nemen in de arena?

Je eigen keurmeesters vinden?

Dit is een regelrechte aanval op onze democratie. En als we nu niet onze stem laten horen, dan laten we dit gewoon gebeuren.

Gelukkig leven we in een vrij land waar we nog kunnen en mogen zeggen hoe we hierover denken. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die openstaan voor andere culturen, gewoonten en gedachten. De wereld is op te veel plaatsen in oorlog, vluchtelingen zijn er miljoenen. Deze onschuldige mensen, die er niets aan kunnen doen en in het verkeerde land geboren zijn, verdienen net zo’n menselijk bestaan als wij hebben. Jij en ik hebben het geluk om in een piepklein land te wonen, waar alles mag, waar alles kan, waar je in deze tijd, nog steeds redelijk goed opgevangen wordt als je de pech hebt minder kansen te hebben gehad of ziek bent. Met de huidige middelen die we vanuit deze maatschappij ter beschikking hebben, heeft iedereen in Nederland een dak boven het hoofd, water en eten. Niemand die in Nederland op straat hoeft te leven.

Maar dit hele systeem staat door figuren als Wilders steeds meer onder druk. Egoïstische gedachten als “ons volk eerst” en “wij Nederlanders”, ondermijnen de bouwstenen voor een zorgzame samenleving. Er voor elkaar kunnen zijn en de ander ook een goed bestaan gunnen heeft op langere termijn voor iedereen een voordeel. Genoeg mensen die nu op de arbeidsmarkt gezocht worden.

Met Wilders’ uitspraken toen en met zijn verweer nu, blijft Wilders steeds maar weer proberen zijn patriottistisch gedachtengoed kracht bij te zetten om uiteindelijk mogelijkheden te vinden om al die mensen die zo veel steun verdienen het land uit te zetten, grenzen te sluiten voor al die lieve mensen die net als wij allemaal het beste willen voor hun gezin, hun familie.

De rotte appels zitten in elke bevolkingsgroep, daar moeten we zeker korte metten mee maken, laten we zij die de boel verzieken straffen of dat nu Marokkanen zijn of gewoon oer-Hollandse jongeren.

Laten we alsjeblief in deze tijd humaner zijn dan wat Wilders met zijn onemanshow steeds weer opnieuw weet neer te zetten en het lukt hem elke keer weer opnieuw en steeds vaker. Zelfs de rechterlijke macht weet deze man schijnbaar te omzeilen. Hoeveel macht geven we hem nog?

Haat en verderf zaaien om daarmee hele volstammen zwart te maken en te verdrijven uit dit land?

Anno 2018 is dat echt niet meer van deze tijd. Een biljoen mensen op deze aardbol kun je niet meer in hokjes duwen.

De wereld staat in vuur en vlam. Bij de buren is er oorlog. Laten we er SAMEN het beste van maken. “Minder minder?! Dat gaan we regelen!” kan echt niet in deze tijd, als politicus zulke uitspraken doen en dan nog jaren daarna, zelfs in de rechtzaal blijven beweren dat men daar het recht toe heeft, dan sla je als politicus de plank volledig mis en ben je zelfs een gevaar voor de SAMENleving. Met deze uitspraken pretendeert Wilders namelijk dat het mogelijk is om één specifieke bevolkingsgroep aan te pakken en te verminderen in aantallen. Als dat geen vorm van rassendiscriminatie is, dan weet ik niet wat de definitie van rassendiscriminatie sterker kan weergeven dan dit.

Daarom is het net nu van groot belang om jouw stem te laten horen. We hebben de mogelijkheid om onze mening hierover te geven, letterlijk een stem te hebben.

Aangifte doen tegen Wilders blijkt een zeer succesvol initiatief, waar Wilders wel degelijk ook last van kan gaan hebben. Al die stemmen samen kunnen laten blijken dat het gedachtengoed Wilders niet in de huidige maatschappij kan standhouden.

Maar sterker nog, politici die hun boekje te buiten gaan en aanzetten tot haat en verderf kan gewoon niet getolereerd worden in een land als Nederland, in geen enkel land, maar wij hier kunnen met dit kleine landje wel sneller laten blijken dat dit gedrag gewoon niet kan.

Relatief gezien is de impact die jouw stem hier in dit kikkerlandje heeft vele malen groter dan in andere landen waar ze met veel meer inwoners zijn. De stem die wij hier per inwoner kunnen laten horen is veel krachtiger.

Dus onderteken die petitie als je mijn mening deelt. Onderteken de petitie als je wilt dat die Wilders vanuit het strafrecht, maar ook vanuit de bevolking terecht mag worden gewezen. Wilders eens en voor altijd duidelijk moet worden gemaakt dat dit gewoon niet kan, niet hier, niet onder onze ogen.

Vrede in de wereld, begint met jouw mening en handelen in eigen land.

Laten we een voorbeeld stellen in de wereld waarin we leven.

Doe aangifte tegen Wilders

Weten waarom mij dit alles zo aan het hart gaat?

Alsjeblief zeg nog een geodriehoek

Een verhaal uit Syrië